Historia Wałcza

W okresie powstawania państwowych organizacji plemiennych, dzisiejsza ziemia wałecka była zlokalizowana na pograniczy wpływów Pomorzan oraz polan. Na skutek wypraw wojennych na Pomorze, jakie organizowane były w pierwszej połowie XII wieku przez Bolesława Krzywoustnego, okolice te zostały włączone do państwa polskiego, stanowiąc północne rubieże Wielkopolski.

Około 1300 roku tereny te zostały opanowane przez Marchię Brandenburską. 23 kwietnia 1303 roku, Ulruch Schoning i Rudolf Liebenthal otrzymali od margrabiów brandenburskich – Konrada, Ottona, Waldemara oraz Jana przywilej na założenie miasta Arnskrone tuż obok jeziora Wolcen. Oprócz praw miejskich, Wałcz został również wyposażony w dwa jeziora wyspami i półwyspem oraz 208 łanów ziemi ornej.

W 1368 roku na mocy układu zawartego przez króla polski Kazimierza Wielkiego i margrabiego Ottona V Leniwego, Ziemia Wałecka została przyłączona do Polski. Król potwierdził również przywilej miejski dla Wałcza, a w zamku osadził swojego starostę. W 1378 roku miasto spłonęło doszczętnie, razem z otaczającym je ostrokołem oraz kościołem. W czasie I Rzeczypospolitej, Wałcz należał do województwa poznańskiego i był siedzibą starostwa grodowego.

W 1554 roku dla Ziemi Wałeckiej z siedzibą w Wałczu został utworzony urząd grodzki, który przetrwał do rozbiorów. Od 1772 roku miasto należało do Prus Zachodnich.

W XIX wieku w mieście działała odlewnia żelaza, fabryka maszyn, drukarnia, browar, wapienniki oraz kilka tartaków. W 1881 roku  Wałcz został połączony linią kolejową z Piłą, w 1904 roku  – z Człopą i Złocieniem, a w 1914 roku – ze Złotowem.

12 lutego 1945 roku, po uprzednim przełamaniu umocnień obronnych Wału Pomorskiego miasto zostało wyzwolone. Do Wałcza przybyli nowi osadnicy z różnych stron dawnej Polski, między innymi z Kresów Wschodnich.

7 maja 1946 roku zatwierdzono obecną nazwę miasta. Rok później Wałcz został włączony do województwa szczecińskiego, a w 1950 roku, na skutek jego podziału, znalazł się w województwie koszalińskim. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa pilskiego. Na skutek reformy administracyjnej państw, od 1999 roku Wałcz należy do województwa zachodniopomorskiego.